ייעוץ וייצוג לקבלת פיצוי עקב נזק עקיף כתוצאה ממבצע "צוק איתן"

ייעוץ וייצוג לקבלת פיצוי עקב נזק עקיף כתוצאה ממבצע "צוק איתן"

פיצוי בגין מבצע

ועדת הכספים של הכנסת אישרה ביום 03.08.14 את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשע"ד – 2014. מטרת התקנות היא פיצוי עסקים מאזור הדרום שנפגעו בשל המצב הביטחוני החל מיום 08.07.14 ועד ליום  31.08.14, או עד לסיום מבצע "צוק איתן", לפי המוקדם.

כל ניזוק שנמצא בטווח ה"מוכרז" קרי, בטווח שבין אפס ל- 40 ק"מ מן הגבול על פי המפה שפורסמה על ידי פיקוד העורף ובהתאם לתקנות, יהא רשאי להגיש תביעה בגין נזק עקיף לקרן הפיצויים ברשות המיסים.

יוער כי הקביעה של הטווח של ארבעים קילומטרים אינה שרירותית והיא מתואמת עם ההכרזה של פיקוד העורף בדבר האזור שנמצא במצב לחימה.

בעקבות הצורך לתת מענה מהיר לעסקים שנפגעו והמצויים באזור גיאוגרפי נרחב, נקבע מנגנון פשוט וישים, המוכר גם בשם של מסלול ירוק לפיצוי המתחלק לשלושה מסלולים חלופיים על פי בחירת הניזוק.

יובהר כי תנאי להגשת תביעה בכל אחד מהמסלולים הוא תשלום משכורת לעובדים שנעדרו בגין המצב הביטחוני, בכפוף לתנאים שנקבעו בתקנות ובכפוף להוראות פיקוד העורף בדבר סגירת מוסדות חינוך.

בעלי עסקים בתחום יישובי ספר או בעלי עסקים שנמצאים במרחק שאינו גדול משבעה קילומטרים מגבול רצועת עזה יוכלו לבחור בין המסלולים הירוקים למסלול אדום, במסגרתו יהיו רשאים לתבוע פיצויים בגין הנזקים העקיפים שעליהם להוכיח לגבי אבדן הרווח ובהתאם לאופי העסק. כמו כן, הודיע מנהל רשות המסים כי עסקים בטווח של עד 7 ק"מ אשר יתבעו לפי התקנות העיקריות (1973), לא יצטרכו לעמוד בתנאי של השבתת פעילות של 24 שעות בתעשייה ושל שבוע ימים בענפי המסחר והשירותים.

המסלולים הירוקים הינם כדלקמן:

1. מסלול שכר – מעסיק יוכל להגיש בקשת תביעה לקבלת החזר בגין שכר ששולם לעובדים שלא הגיעו לעבודתם בהתאם להנחיות פיקוד העורף. כמו כן, הפיצוי יינתן עבור עובד שנעדר ממקום עבודתו מפני שהשגיח על ילדיו הקטנים, מתחת לגיל 14, עקב סגירת מוסדות חינוך בהתאם להנחיות פיקוד העורף או להנחיות ראש הרשות המקומית (הפיצוי ניתן רק לאחד מן ההורים). הפיצוי  יהיה בגובה 132.5% משכר הבסיס  ששולם עובדים שנעדרו  השכר לצורך חישוב הפיצוי יהיה השכר ברוטו , למעט תשלומים חד פעמיים, מתנות לחגים, פרמיות, תשלומים שנתיים, שעות נוספות, כונניות, החזרי הוצאות וגילום מס בגינם והוצאות סוציאליות. לעניין זה ימי "היעדרות" הם ימים בהם נעדר העובד מעבודתו אצל המעסיק הניזוק , למעט ימים שנעדר בגין: מחלה, תאונה, חופשה, חופשת לידה מילואים או בשבת וחג וביום שישי, מלבד מי שמועסק באופן רגיל בימים אלה, ולמעט עובדים שהגיעו למקום העבודה ושהו במקלטים . יום בו עבד העובד מחוץ למקום העסק לא יחשב יום היעדרות.

בעל עסק שעסקו אינו מצוי ב"אזור המוכרז" רשאי לתבוע פיצוי בגין עובד שנעדר ממקום עבודתו ובלבד שהוא מתגורר ב"אזור המוכרז" ושעובדו נעדר בשל השגחה על ילדו. לראשונה, פיצוי זה יינתן גם בעבור אדם עם מוגבלות, שנמנע ממנו להגיע למקום העבודה ולשהות בו משום שאינו יכול לעמוד בהנחיות פיקוד העורף. כמו כן, הפיצוי יינתן לכל עובד בטווח של 0 עד 7 ק"מ מהרצועה, שנעדר מעבודתו בשל המצב הביטחוני.

2. מסלול מחזורים – בעל העסק יוכל להגיש תביעה לקבלת החזר בגין ירידה במחזור העסקי בשל המצב הביטחוני, בהתאם לדיווח השוטף של העוסק למע"מ (חד חודשי או דו-חודשי). הנוסחה תכלול השוואת המחזור העסקי בהתאם לשיטת הדיווח כאמור, לעומת תקופה מקבילה אשתקד. סך הפיצויים במסלול זה לא יעלה על 3 מיליון ₪. עם זאת, במידה שתימשך הלחימה לאחר ה-15.8.2014, תעלה מגבלת סך הפיצוי ל-4 מיליון ₪.

3.         מסלול הוצאות – חישוב הפיצוי לפי מסלול זה מבוסס על התפיסה, כי נוצרו לעסקים מסוימים הוצאות בשיעור העולה על ההכנסות וזאת בעקבות המצב הביטחוני, ולא כתוצאה מהיותם עסקים חדשים או עסקים בהרחבה או מכל סיבה אחרת שאיננה קשורה למצב הביטחוני. בעל העסק יוכל להגיש בקשת תביעה לקבלת פיצוי בגין הנזק התפעולי שנגרם לעסק בתקופה הרלוונטית, בשל המצב הביטחוני בדרום. סך הפיצויים במסלול זה לא יעלה על 3 מיליון ₪. עם זאת, במידה שתימשך הלחימה לאחר ה-15.8.2014, תעלה מגבלת סך הפיצוי ל-4 מיליון ₪.

לגבי סקטורים ייחודים (מפעילי אולמות אירועים, מלונאים, חקלאים) הועמדו פתרונות ספציפיים:

לגבי פיצויים למפעילי אולמות אירועים / למלונאים נקבע כי על מנת לתת מענה לביטול הזמנות ואי ביצוע הזמנות חדשות, הוחלט כי הם יהיו זכאים לתבוע פיצוי בשל נזק עקיף גם בגין התקופה שכוללת את חודש ספטמבר ואוקטובר, לבחירתם, במידה ויוכיחו ביטול וצמצום הזמנות כפי שמפורט בתקנות.

פיצויים לחקלאים – בשל ייחודיות הענף, הוסכם על פיצוי המביא לידי ביטוי את המאפיינים הייחודיים של הענף, כך שחישוב הפיצוי ייעשה על בסיס נוסחה המשלבת את מחזורי העוסקים יחד עם מקדמי פיצויים המאפיינים את הנזק שנגרם בכל אחד מטווחי האזורים: 0-7 ק"מ מהרצועה, 7-20 ק"מ, 20-40 ק"מ. הנוסחה הינה הוגנה יותר ותאפשר מתן פיצוי מהיר יותר לחקלאים.

גם הפיצויים במסלולים לענפים הייחודיים לא יעלו על 3 מיליון ₪, או על 4 מיליון ₪ אם יימשך המבצע.

בעלי עסקים חדשים, שהחלו את פעילותם עד 1.7.14 יוכלו לבחור בהגשת תביעה בין מסלול שכר לבין מסלול מחזורים המותאם להם.

מתוך רצון לסייע בהתמודדות מול מצוקת התזרים שנוצרה עקב מבצע "צוק איתן",  רשות המיסים תאפשר מתן מקדמות כחלק מסיוע בבעיה התזרימית שנוצרה לעסקים וזאת, עד להגשת התביעה ואישורה.

משרדנו בעל רקע וניסיון בייצוג בעלי עסקים שנפגעו עקב הלחימה בדרום ועובד בשיתוף פעולה עם גורמים משלימים, על מנת ליתן מענה מקיף ושלם ככל הניתן, ולהשיג עבור הלקוחות תוצאות אופטימאליות ופיצוי מקסימאלי.

הערה:

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.

אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

משרד "רכניץ, קסלר ושות' עורכי דין ונוטריון" העוסק בתחום המשפט המסחרי, נדל"ן ומיסוי מקרקעין  www.rk-law.co.il

 אין לעשות שימוש להפיץ ו/או לשכפל ו/או לצלם מסמך זה ו/או חלקו ללא אישור.

אין לראות באמור במסמך זה כייעוץ ו/או חוות דעת מקצועית כלשהי.

צרו קשר עכשיו

מעל 25 שנות ניסיון בניהול אלפי עסקאות ומאות תיקים מורכבים. מהמשרדים המובילים והמוערכים בתחום. צרו קשר עכשיו והצטרפו לאלפי הלקוחות המרוצים של משרדנו.

מאמרים נבחרים

פירוק שותפות עסקית / סכסוך שותפים – המדריך המלא 2024

יש לכם סכסוך עם השותף/פים? לפני שיוצאים לדרך ומחליטים על פירוק השותפות חשוב לדעת מהו התהליך, מהן האפשרויות ומהן ההשלכות.

קראו עוד...

טל רכניץ

ינואר 8, 2023

רכישת חברה – רכישת עסק קיים – המדריך המלא 2024

לפני שיוצאים לדרך יש כמה בדיקות שחשוב מאוד לעשות עוד לפני שמקבלים החלטה סופית ומעבירים לרכוש חברה או עסק קיים.

קראו עוד...

טלי קסלר

ינואר 2, 2023

עסקאות קומבינציה – המדריך המלא 2024

לפני שיוצאים לדרך יש כמה בדיקות שחשוב מאוד לעשות עוד לפני שמקבלים החלטה סופית ומעמידים את הדירה למכירה.

קראו עוד...

טלי קסלר

יוני 15, 2022

צרו איתנו קשר

או, שלחו לנו הודעה

ההודעה נשלחה בהצלחה!
דילוג לתוכן