קיפוח המיעוט בחברה

קיפוח המיעוט בחברה

קיפוח המיעוט בחברה

הרבה פעמים ישנה סיטואציה בה בעל מניות מיעוט בחברה מעלה טרוניות לרוב, מטעמים רבים שבמהותם יורדים לשורשו של עניין. כך למשל, הינו חש כי החברה מתנהלת בצורה לא הגונה ומתקבלות בה החלטות לטובת בעלי השליטה בחברה, או שהחברה פועלת בחוסר שקיפות,  ומצגים והתחייבויות שניתנו לבעל מניות המיעוט לפני כניסתו לחברה, לא מקוימות, וכיו"ב.

סעיף 191 לחוק החברות דן בהתנהלות מקפחת של ענייני החברה. לרוב, בית המשפט מתייחס בהקשר זה למקרים בהם בעלי מניות הרוב מנהלים את החברה תוך פגיעה בזכויות בעלי מניות המיעוט ועל ידי ניצול היתרון שיש להם בהצבעות שמקיימת החברה. ניתן לומר כי באופן כללי "קיפוח המיעוט" הינו מצב של חלוקת משאבים בלתי הוגנת בין בעלי מניות הרוב בחברה לבין בעלי מניות המיעוט בה.

עניין זה בא לידי ביטוי בע"א 667/76 ל. גליקמן נ' א. מ. ברקאי, שם הרוב ביצע פעולה שניטען לגביה שמטרתה הסופית הייתה נישול חברת האחות. שם בית המשפט קבע כי מדובר בחוסר תום לב סובייקטיבי העולה כדי קיפוח המיעוט. כיום סוגיית קיפוח בעלי המניות עבר מעין טרנספורמציה – הפסיקה מפרשת את הקיפוח באופן אובייקטיבי – קיפוח משמעו התנהלות שיש בה משהו פסול, כשמובהר כי פעולה במסגרת הסמכויות המוקנות לפי חוק החברות או התקנון, אין בה כשלעצמה כדי לשלול טענת קיפוח.

יחד עם זאת, חשוב להבין כי הנחת המוצא הינה הקפדה על "כלל אי-ההתערבות", לפיו ביהמ"ש איננו נוהג בדרך כלל להתערב בענייני הניהול הפנימיים של החברה. אולם יש יוצאים מן הכלל בהם רשאי ביהמ"ש להתערב ובין היתר כאשר עקב פעולות של אורגן בחברה נפגעות זכויות המיעוט במידה חריגה (ה"פ (ת) 2113/94 צנה בע"מ נ' פולן בע"מ).

כבר נקבע לא אחת, כי עילת הקיפוח היא עילה רחבה. בין היתר, עמד על כך השופט סולברג בתא (י-ם) 7438/05 בתיה אחזקת נכסים ואח' בע"מ נ' קרן טוקטלי ואח':

"המונח 'קיפוח' לא הוגדר די צרכו בחוק. הפסיקה, עוד בטרם חקיקת החוק החדש, קבעה כי עילת הקיפוח רחבה היא, והיא עשויה להתאים למקרים שונים שבהם תחושת ההוגנות מורה כי יש לתת סעד לצד הנפגע ממעשיהם של בעלי כוח בחברה. יש בה בעילת הקיפוח משום "קביעת נורמה כללית וגמישה להתערבות בית המשפט לשם קביעת נורמה של הוגנות גם בתחום המסחרי של ניהול חברה" (ע"א 2699/92 בכר ניסים נ' ת.מ.מ. תעשיות מזון מטוסים). באופן כללי נאמר באותו עניין כי "קיפוח המיעוט בחברה הוא בעיקרו מצב של חלוקת משאבים בצורה בלתי הוגנת במתחם יחסי בעלי השליטה בחברה ובעלי מניות מיעוט בה".

בע"א 2718/09 "גדיש" קרנות גמולים בע"מ נ' אלסינט בע"מ קבע בית המשפט העליון, כי גם כאשר אין די בהחלטה מסוימת, כשלעצמה, לבסס טענה לקיפוחו של בעל מניות, עשויה לקום טענה כזו, בהצטרף ההחלטה או ההתנהלות האמורה להחלטות אחרות, או לנסיבות מסוימות:

"מבחינה עקרונית, ההחלטה שלא לחלק דיבידנד הינה נסיבה שבהצטרפה לאירועים אחרים – כגון, מכירת שליטה חובלת או עסקאות בעלי עניין בלתי הוגנות – עשויה לתמוך בטענת קיפוח."

אם וכאשר מתקבלת טענת הקיפוח, תוצאותיה לפי הוראות החוק (סע' 191) הינן …"רשאי ביהמ"ש, לפי בקשת בעל מניה, לתת הוראות הנראות לו לשם הסרתו של הקיפוח או מניעתו, ובהן הוראות שלפיהן יתנהלו ענייני החברה בעתיד, או הוראות לבעלי המניות בחברה, לפיהן ירכשו הם או החברה כפוף להוראות ס' 301, מניות ממניותיה". כלומר, ביהמ"ש רשאי לתת "הוראות הנראות לו" לשם הסרת הקיפוח. המדובר בקשת רחבה של סעדים, החל מביטול החלטות שהתקבלו בחברה, וכן מתן הוראה בדבר רכישת מניות המיעוט ובאיזה שווי ועוד כהנה וכהנה סעדים.

הנה אם כן, לא כל החלטה בחברה שמתקבלת הינה "כשרה" ב 100% או לכל הפחות אינה ניתנת לביקורת ותקיפה, אף אם התקבלה כדין על ידי רוב בעלי המניות. מצד שני, לא כל החלטה שהתקבלה או פעולה שבוצעה בחברה ושאינה עולה בקנה אחד עם דעות כלל בעלי המניות, דינה בטלות.  מובן שכל מקרה לגופו, ומומלץ להיוועץ עם עורך דין מנוסה ובעל רקע בתחום, על מנת לבחון את הנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה.

הערה:

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.

אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

עורך דין טל רכניץ (LL.M, MBA) הינו שותף במשרד "רכניץ, קסלר ושות' עורכי דין ונוטריון" העוסק בתחום המשפט המסחרי, נדל"ן ומיסוי מקרקעין  www.rk-law.co.il

אין לעשות שימוש להפיץ ו/או לשכפל ו/או לצלם מסמך זה ו/או חלקו ללא אישור.

אין לראות באמור במסמך זה כייעוץ ו/או חוות דעת מקצועית כלשהי.

צרו קשר עכשיו

מעל 25 שנות ניסיון בניהול אלפי עסקאות ומאות תיקים מורכבים. מהמשרדים המובילים והמוערכים בתחום. צרו קשר עכשיו והצטרפו לאלפי הלקוחות המרוצים של משרדנו.

מאמרים נבחרים

פירוק שותפות עסקית / סכסוך שותפים – המדריך המלא 2024

יש לכם סכסוך עם השותף/פים? לפני שיוצאים לדרך ומחליטים על פירוק השותפות חשוב לדעת מהו התהליך, מהן האפשרויות ומהן ההשלכות.

קראו עוד...

טל רכניץ

ינואר 8, 2023

רכישת חברה – רכישת עסק קיים – המדריך המלא 2024

לפני שיוצאים לדרך יש כמה בדיקות שחשוב מאוד לעשות עוד לפני שמקבלים החלטה סופית ומעבירים לרכוש חברה או עסק קיים.

קראו עוד...

טלי קסלר

ינואר 2, 2023

עסקאות קומבינציה – המדריך המלא 2024

לפני שיוצאים לדרך יש כמה בדיקות שחשוב מאוד לעשות עוד לפני שמקבלים החלטה סופית ומעמידים את הדירה למכירה.

קראו עוד...

טלי קסלר

יוני 15, 2022

צרו איתנו קשר

או, שלחו לנו הודעה

ההודעה נשלחה בהצלחה!
דילוג לתוכן