האם ראוי שבא כוח מייצג יהיה גם התובע המייצג?

האם ראוי שבא כוח מייצג יהיה גם התובע המייצג?

טענות הגנה לחיובים מכוח שטר

 

ניהול הליך משפטי הינו אומנות בפני עצמה, ותמיד ישנה שאלה בידי מי כדאי לתת את המושכות, לניהול ההליך ? האם בידיי התובע (או הנתבע) בעצמו או שכדאי שיהיה מיוצג על ידי עו"ד מנוסה ומיקצועי ? הנחת המוצא הברורה והמובהקת, כי יש לתת את המשוכות בידי בעלי הניסיון, הם עורכי הדין הבקיאים בניהול הליך, החוקים והתקנות והמותר והאסור בניהול הליך משפטי.

אולם, מה קורה בו הצד להליך הינו עו"ד בעצמו ? במקרה כזה, שאלות רבות, ערכיות וגם פרקטיות עולות … האם כדאי שעו"ד ינהל ענייניו בעצמו, וייצג עצמו, כשהדברים מגיעים לפתחם של בימ"ש, או שמא ראוי שייטול ייצוג עצמאי על ידי עו"ד אחר, על מנת לנטרל קשיים רגשיים מקצועיים וכיו"ב.

שאלות אלה וסוגייה זו בפרט, מקבלת משנה תוקף, במקרה בו מדובר בהליך של תובענה ייצוגית. תובענה ייצוגית היא כלי במסגרתו אדם יחיד תובע בשם קבוצה. מדובר במקרה בו יש נפגעים רבים, אך לכל אחד מהנפגעים נגרם נזק קל ולכן לא כדאי להם לתבוע את הנתבע בנפרד.

התובע הייצוגי, אשר תובע בשם הקבוצה כולה, מקבל בעבור פועלו שכר טרחה המתווסף לפיצויים המוקנים לו כאחד מאנשי הקבוצה במקרה שהקבוצה מפוצה ע"י הנתבע.

שחקן נוסף בהליך התובענה הייצוגית הוא בא כוח מייצג. זהו עורך הדין המייצג את הקבוצה בהליך כולו, אשר מגיש בשמה את כתבי הטענות ועורך מטעמה משא ומתן לקראת פשרה מול הנתבע.

 

השאלה האם ראוי ונכון שבא כוח מייצג יהיה גם תובע מייצג מעסיקה את בתי המשפט הדנים בתובענות ייצוגיות. מחד גיסא, אין כל איסור בחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו – 2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות") על כך שבא כוח מייצג יהיה גם התובע המייצג. מאידך גיסא, עולה חשש לניגוד עניינים ברור, כאשר אותו אדם משמש הן כתובע מייצג והן כבא כוח מייצג.

שאלה זו עלתה ברע"א 9169/16 עו"ד יוגב חלפון נ' שמן משאבי גז ונפט בע"מ בו נידונה בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, אשר קיבל בקשה לתובענה ייצוגית אך קבע שהמבקשים אינם מתאימים לשמש כבאי כוחה של הקבוצה המיוצגת.

באותו עניין, הגיש המבקש, עו"ד במקצועו, בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברה העוסקת בחיפושי גז ונפט לאחר שזו דיווחה כי לא נמצא נפט בקידוח בו ביצעה. לטענת המבקש, החברה הטעתה את ציבור המשקיעים בנוגע לסיכויים למצוא נפט בקידוח המדובר. המבקש עתר למינויו יחד עם המבקשת כבאי כוחה של הקבוצה המיוצגת.

בית משפט קמא דחה את בקשת המבקשים למינויים כבאי כוחה של הקבוצה המיוצגת ועמד על כך "שמינוי תובע מייצג לתפקיד בא כוחה של הקבוצה המיוצגת עלול להציב אותו בניגוד עניינים" וכי "המבקשת שותפתו של המבקש, גם היא תימצא בניגוד עניינים אם תמונה כבאת כוחה של הקבוצה ועל כן גם היא אינה מתאימה לשמש בתפקיד זה." מטעם זה, לא מונו המבקשים כבאי כוחה של הקבוצה המיוצגת ומונו באי כוח אחרים ע"י בית המשפט.

המבקשים עתרו בבקשת רשות ערעור על דחיית בקשתם לשמש כבאי כוח הקבוצה. לטענתם, אין כל מניעה חוקית לכך שתובע מייצג ישמש גם כבא כוח מייצג וקביעתו של בית המשפט קמא חותרת תחת תכליתו של חוק תובענות ייצוגיות. זאת ועוד, לטענתם אין הצדקה שלא לאפשר לעורך דין שנחשף לעוולה המונית לפתוח בהליכי תובענה ייצוגית לשם תיקון עוולה זו ובתוך כך לשמש הן כתובע מייצג והן כבא כוחה של הקבוצה. עוד הוסיפו כי העובדה שתובע ייצוגי משמש כבא כוח של הקבוצה אין משמעה בהכרח כי הוא ימצא בניגוד עניינים.

בית המשפט לא נדרש להכרעה בשאלה זו כדי להכריע במחלוקת שבתיק הספציפי שעמד לפיתחו, אך הביע את תמיכתו לגישה המובעת בפסיקותיהם של בתי המשפט המחוזיים לפיה "אין לאפשר לתובע מייצג שהוא גם עורך דין לשמש כבא כוח מייצג וזאת, בין היתר, בשל חשש לניגוד עניינים ובשל קשיים אתיים המתעוררים בעקבות כפל התפקידים האמור."

מן האמור לעיל עולה כי ככל הנראה בית המשפט העליון לא יאפשר מינוי תובע ייצוגי גם כבא כוחה של הקבוצה הייצוגית מן הטעם שיש בכהונה בשני התפקידים הללו משום ניגוד עניינים מובנה וברור. נזכור, כי התובע הייצוגי מקבל תגמול על פעולתו בנוסף לפיצויו כחבר הקבוצה ובמקרה שאותו תובע ייצוגי משמש כבא כוחה של הקבוצה, הוא יקבל גם שכר טרחה על פעולתו בכובעו כעורך הדין של הקבוצה.

סך התשלומים הללו עלול לגרום לניגוד עניינים הואיל וייתכנו מקרים בהם התובע הייצוגי לא מעוניין להתפשר אם לדעתו סכום הפשרה שמוצע נמוך מדי ואילו בא כוח הקבוצה, החושש מכישלון בתביעה מעדיף להתפשר ולקבל את שכרו בהתאם להסכם הפשרה. כאשר שני הכובעים הללו, התובע הייצוגי ובא כוח הקבוצה, מנוהלים על ידי אותו אדם, עולה החשש כי האינטרסים המנחים אותו כתובע ייצוגי יעמדו בפני האינטרסים המנחים אותו כבא כוח הקבוצה הייצוגית.

לאור האמור לעיל, ישנה חשיבות בבחירת בא כוח הקבוצה הייצוגית אשר יקבל את אישור בית המשפט למינויו. ייתכן כי יעיל יותר שבא כוח הקבוצה יכהן בשני כובעים במסגרת הליך התובענה הייצוגית, אך בית המשפט הביע עד כה מורת רוחו מכך ונראה כי ערבוב זה בין התפקידים לא יקבל את אישור בית המשפט.

עדיין לא בטוח כי בכל מקרה תיפסל על ידי בימ"ש האפשרות שב"כ המייצג יהיה גם התובע המייצג. מומלץ לשקול כל דבר לגופו. עו"ד בעל הניסיון והמומחיות בניהול הליכי תובענות ייצוגיות, יכול בטרם מגיש בקשה לאישור תובענה כייצוגית, לשקול את הדברים ולראות את התמונה הכוללת, ולקבל החלטות. מה שברור הוא, כי בחירת בא כוח מתאים וכן תובע ייצוגי מתאים מגדילה את סיכויי הקבוצה הנפגעת לקבל פיצוי מהנתבע ובהמשך אף מגדילה את גובה הפיצוי שיקבלו חברי הקבוצה, וזה העיקרון שצריך להנחות את הצוות שנבחר לנהל הליך מורכב כאמור.

 

הערה:

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.

אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

 

אין לעשות שימוש ו/או להפיץ ו/או לשכפל ו/או לצלם מסמך זה ו/או לחלקו ללא אישור.

אין לראות באמור במסמך זה כייעוץ ו/או חוות דעת מקצועית כלשהי.

 

 

צרו קשר עכשיו

מעל 25 שנות ניסיון בניהול אלפי עסקאות ומאות תיקים מורכבים. מהמשרדים המובילים והמוערכים בתחום. צרו קשר עכשיו והצטרפו לאלפי הלקוחות המרוצים של משרדנו.

מאמרים נבחרים

פירוק שותפות עסקית / סכסוך שותפים – המדריך המלא 2024

יש לכם סכסוך עם השותף/פים? לפני שיוצאים לדרך ומחליטים על פירוק השותפות חשוב לדעת מהו התהליך, מהן האפשרויות ומהן ההשלכות.

קראו עוד...

טל רכניץ

ינואר 8, 2023

רכישת חברה – רכישת עסק קיים – המדריך המלא 2024

לפני שיוצאים לדרך יש כמה בדיקות שחשוב מאוד לעשות עוד לפני שמקבלים החלטה סופית ומעבירים לרכוש חברה או עסק קיים.

קראו עוד...

טלי קסלר

ינואר 2, 2023

עסקאות קומבינציה – המדריך המלא 2024

לפני שיוצאים לדרך יש כמה בדיקות שחשוב מאוד לעשות עוד לפני שמקבלים החלטה סופית ומעמידים את הדירה למכירה.

קראו עוד...

טלי קסלר

יוני 15, 2022

צרו איתנו קשר

או, שלחו לנו הודעה

ההודעה נשלחה בהצלחה!
דילוג לתוכן