תוכן עניינים

רכישת חברה – רכישת עסק קיים – המדריך המלא 2024

רכישת חברה או עסק

מבוא

רכישת חברה או רכישת עסק, או פעילות עסקית קיימת היא צעד כלכלי דרמטי.

הרוכש מצפה שסכום הכסף שהוא משקיע בחברה או ברכישת הפעילות העסקית, בצירוף המשאבים הנוספים (כגון שימוש בכישוריו ובקשריו בפיתוח העסק, שימוש באמצעים העומדים לרשותו וכיו"ב) תניב לו פירות משמעותיים.

הזירה המסחרית בישראל היא עתירת בירוקרטיה, מיסים ותהליכים ולמרבה הצער גם גורמים עסקיים אשר האמת אינה נר לרגליהם. המלכודות עלולות להסתתר בכל מקום.

אפילו אם אתם נעזרים בעורך דין, שאתם סומכים עליו מאוד (וטוב שכך), חשוב שתבינו במה מדובר, לאן אתם הולכים, ומה מצפה לכם.

מטרתי במדריך המקיף הזה, לצייר עבורכם את המפה שתוביל אתכם צעד צעד, כך שתדעו בדיוק לאן אתם הולכים, איך להימנע מטעויות ומלכודות ולקבל החלטה מושכלת על רכישת החברה או הפעילות העסקית רק לאחר שאתם מודעים להשלכות העניין ומהו התהליך שמצפה לכם.

רכישת מניות החברה

רכישת מניות החברה שהיא בעלת העסק או הפעילות העסקית נעשית מול בעלי המניות הקיימים באופן אישי.

זו הדרך הפשוטה והקלה ביותר לבצע את העיסקה שכן ברגע שהמוכר מעביר את המניות לקונה החברה עוברת לבעלות הקונה על כל נכסיה והתחייבויותיה לרבות הפעילות העסקית.

המשמעות המשפטית של רכישת מניות החברה היא שהרוכש מקבל כ"עסקת חבילה" גם את כל ה"היסטוריה" של החברה – לטוב ולרע.

דוגמאות לספיחים לא רצויים שעשויים להגיע כחלק מהעיסקה הן: שומות מס הכנסה שלא נסגרו או נמצאות בעיצומה של ביקורת, תביעות תלויות ועומדות, אירועי נזק שהחברה אחראית להם שעדיין לא התגבשו לתביעה, התחייבויות כלפי צדדים שלישיים וכיו"ב.

בכל מקרה חשוב מאוד (מנקודת מבטו של הקונה) לבדוק היטב מה הוא רוכש, אולם כשרוכשים את מניות החברה העניין חשוב שבעתיים, שכן, כאמור, רוכשים גם את כל ההיסטוריה ומה שנילווה לפעילות העסקית.

רכישת הפעילות העסקית

רכישת הפעילות העסקית מאפשרת לקונה את הגמישות המירבית. הוא לא חייב לרכוש את כל הנכסים, הוא לא חייב לרכוש את כל הציוד, והוא גם לא חייב לרכוש את כל הפעילות העסקית. הוא יכול לבחור מה בדיוק הוא רוכש ואילו "צרות" או "נכסים" הוא משאיר אצל החברה המוכרת.

אמנם, אם החברה נתונה לקשיים כלכליים, קיימת חשיפה לקונה כי יבואו נושי החברה ויטענו כי הנכסים נמכרו ב"נזיד עדשים" או במחיר שאינו ריאלי, אולם, אם המחיר ששולם הוא הגיוני ותואם את שווי השוק, הסיכוי, שהטענה תתקבל, נמוך.

גם את הפעילות העסקית והנכסים שהרוכש בוחר לרכוש צריך לבדוק בתשומת לב רבה ודקדקנית. צריך לוודא שהם אינם משועבדים, שהם רשומים כמו שצריך ושהם חופשיים מכל טענה או זכות של צד ג'. אולם, היות שמדובר ברכישה של פעילות עסקית ולא של החברה, הבדיקה תהיה מקיפה אך מצומצמת (בהשוואה לבדיקה הנדרשת בעת רכישת מניות החברה).

בדיקת נאותות (דיו דיליג'נס)

חלק חשוב מאוד בתהליך רכישת חברה או רכישת עסק או פעילות עסקית קיימת הוא בדיקת הנאותות, הנקראת גם דיו-דיליג'נס, או Due diligence.

במסגרת בדיקת הנאותות מבצעים ברור מעמיק ומקיף, שמטרתו לקבל תמונה מלאה ככל האפשר לגבי ההיסטוריה וההווה של החברה או הפעילות העסקית.

בדיקת הנאותות היא בדיקה קריטית עבור הרוכש של החברה או הפעילות העסקית,  שמשקיע את כספו ומעוניין לפגוש כמה שפחות "הפתעות" בהמשך הדרך ולאחר ביצוע העסקה.

חשוב לדעת, שכאשר רוכשים חברה, רוכשים אותה עם כל ה"היסטוריה" וההתחייבויות שלה (כולל חובות עבר, שומות לא סגורות מול רשויות המס, התחייבויות כלפי עובדים, תביעה של צד ג' בגין נזקים שנגרמו לו בעבר וכיו"ב).

יש צורך לבצע בדיקת נאותות גם כאשר רוכשים את החברה, אך גם כאשר מבצעים רכישה של פעילות עסקית.

הסיבה לכך, היא שהנושים של החברה, שממנה נרכשת הפעילות העסקית, עשויים לבוא ולטעון, שהוברחו מהם נכסים, או שהנכסים נמכרו במחיר נמוך ממחיר השוק במטרה להתחמק מלשלם להם.

במסגרת בדיקת הנאותות מבררים פרטים הקשורים בהתקשרויות עם ספקים, התקשרויות עם לקוחות, תביעות, טענות של צדדים שלישיים, הסכמים בין בעלי מניות, התחייבויות כלפי צדדים שלישיים, תמונה פיננסית של החברה: מסגרת אשראי, התחיבויות כספיות, מצב הנדל"ן, התחיבויות כלפי עובדים ועוד.

לעיתים קרובות במהלך ביצוע הבדיקה נאספת אינפורמציה משמעותית וחשובה מאוד לגבי החברה או הפעילות העסקית הנרכשת שהינה קריטית עבור החברה הרוכשת.

לדוגמה, פטנט שפקע כי לא חודש בזמן, הסכם שכירות של נכס משמעותי לפעילות העסקית אשר עומד בפני סיום, חוב בסכום משמעותי התלוי ועומד כנגד החברה בגין פסק דין שניתן נגדה ולא שולם ועוד ועוד.

גם אם האינפורציה שנאספת היא דרמטית ומשמעותית, אין זה אומר, כי הקונה נסוג בו מהכוונה לרכוש את החברה או הפעילות העסקית. לעיתים קרובות, הוא מחליט לבצע את העסקה למרות כל הבעיות שנודעו לו, אולם במחיר שמשקף את הבעיות, או בתנאים המתאימים לאינפורמציה שהתבררה הבאים לידי ביטוי במסגרת הסכם הרכישה של החברה או הפעילות.

בדרך כלל בתהליך בדיקת הנאותות מעורב רואה חשבון עימו אנחנו פועלים בשיתוף פעולה לצורך השלמת בדיקת הנאותות בהיבטים הפיננסיים, החשבונאיים, התזרימיים והיבטי המס.

מה כוללת בדיקת הנאותות?

בדיקה של הון החברה:

מי מחזיק במניות החברה, האם קיימות אופציות לרכישת מניות, האם קיימות התחייבויות להקצאת מניות, או ניירות ערך אחרים של החברה, הסכמים שנוגעים להון החברה, כולל הסכמי השקעה, הסכמי בעלי מניות וכיו"ב.

בדיקה ביחס לנושאי המשרה ובעלי המניות בחברה

כל המסמכים הקשורים להתקשרויות עם בעלי מניות ונושאי משרה בחברה: הסכמי העסקה, הסכמי הלוואה, או כל התחייבות שלהם כלפי החברה אל של החברה כלפיהם.

בדיקה של אופן ניהול החברה ועסקיה

מסמכים המגבים את ההצהרות שהחברה הציגה בפני הרוכש, כל ההסכמים והמסמכים הקשורים בפעילויות החברה: לגבי ספקים, לקוחות, כל מי שחייב כסף לחברה, או החברה חייבת לו כסף. התקשרויות עם גופים או רשויות שלטוניות, מסמכים הקשורים לרשיונות או היתרים.

בדיקה של נכסי החברה

זוהי אחת הבדיקות החשובות שכן הרוכש משלם עבור הנכסים. יש צורך בבדיקת כל נכסי החברה, כולל נכסים פיזיים כמו: נדל"ן, מכשירים ומכונות, אבל לא פחות חשוב, נכסי קניין רוחני: פטנטים, זכויות יוצרים וסימני מסחר.

בדיקה של חברות בת וחברות קשורות (אם יש)

מסמכים לגבי התקשרויות עם חברות בת, חברות אחיות, או חברות אם.

בדיקה ביחס לעובדי החברה

לעיתים קרובות עובדי החברה הם אחד הנכסים המשמעותיים. במקרים רבים הם המחזיקים בידע וביכולות של החברה.

חשוב להכיר את כל התחייבויות כלפי העובדים: משכורות, תנאי עבודה, משך העסקה וכל ההתחיבויות שניתנו לעובדים בכתב או בעל פה.

בדיקה של התחייבויות כלפי צד שלישיים

משכנתאות, שיעבודים על נכסים, התחייבויות, עיקולים צפויים, כתבי ערבות, שהחברה חתומה עליהם, או כל התחייבות משפטית או מסחרית כלפי צד שלישי.

בדיקה של הכספים והביטוח

פוליסות הביטוח של החברה, האשראי שיש לחברה מול הבנק או מול גורמים אחרים, שהחברה נטלה מהם הלוואות – מה הם תנאי ההחזר?

העתקים מהדוחות הכספיים של החברה, דוחות בוחן לגבי החברה – מאפשר לדעת גם מה מצב ההתחייבויות והנכסים של החברה וגם נותן תמונה לגבי ביצועי החברה.

מומלץ להעביר דוחות אלה לבדיקת רואה חשבון ישראלי.

בדיקה של ההליכים המשפטיים אשר החברה צד להם

הליכים משפטיים בהם החברה תובעת או נתבעת: סטטוס ההליכים, סיכויים לכך שהחברה תפסיד או תקבל כסף, סיכונים פליליים, הליכים משמעתיים מול רשויות וכיו"ב.

בהתאם לתוצאות הבדיקה של הנושאים המפורטים מעלה, לעיתים מתעוררות שאלות נוספות, נדרשות הבהרות או אינפורמציה נוספת הדרושה כדי להשלים את התמונה.

איך קובעים את המחיר?

הסכם רכישת המניות / רכישת הפעילות העסקית

הצהרות

בפרק ההצהרות חשוב מאוד לכלול את כל האינפורמציה שהתקבלה מהמוכר במהלך בדיקת הנאותות. חשוב לציין את כל מה שהמוכר ציין ש"יש" (כגון: נכסי החברה, התקשרויות משמעותיות שלה עם ספקים או לקוחות, כי יש רישיון עסק או היתר לפעול בתחום הפעילות, אם נדרש כזה וכיו"ב) אך לא פחות חשוב לציין בהצהרות גם את כל מה ש"אין" (כגון: אין חובות, אין תביעות תלויות ועומדות, אין דרישות מרשויות, אין חריגות בנייה, אין מניעה לקבלת רישיון עסק ע"י הקונה וכיו"ב).

תנאי התשלום, העברת המניות / העברת הפעילות העסקית

העברת התשלום מהקונה למוכר צריכה להתבצע בד בבד כנגד קבלת המניות (במקרה שרוכשים את מניות החברה) או כנגד קבלת הנכסים והפעילות העסקית (במקרה שרוכשים את הפעילות העסקית).

לעיתים הקונה משלם חלקים מהתמורה עבור מרכיבים שונים של הפעילות העסקית או החברה, לאחר קבלת יעוץ מתאים מעורך הדין ומרואה החשבון, כגון: חלק מהתמורה עבור הציוד, חלק מהתמורה עבור מוניטין, חלק מהתמורה עבור התחייבות לאי תחרות של המוכר וכיו"ב.

לעיתים יש מקום להשאיר חלק מהכסף בנאמנות, כדי להבטיח קיומם של תנאים שונים על ידי המוכר (כגון: סילוק חוב תלוי ועומד, קבלת היתר או הסדרת רישום או תיקון של ליקוי או פגם פיסי או משפטי שהקונה דרש, הבטחת תשלום שהמוכר התחייב כלפי הקונה לשלם וכיו"ב).

במקרה של רכישת מניות ושינוי בדירקטוריון החברה חשוב מאוד לדווח על כך לרשם החברות.

במקרה של רכישת פעילות עסקית –יש לדווח על העברת נכסי החברה ככל שהבעלות עליהם מוסדרת במרשם (כגון העברת בעלות ברכב, העברת בעלות בפטנט או בסימן מסחר וכיו"ב).

התחשבנות על העבר / העתיד

במסגרת הסכם רכישת הפעילות יש לקבוע מהו ה"מועד הקובע" שעד אליו, יהיה המוכר זכאי לקבל את כל התקבולים אך גם אחראי לשלם את כל החובות וההתחייבויות וממנו ואילך יהיה זכאי לכך הקונה.

בד"כ מדובר במועד שבו הקונה שילם את התמורה או מרביתה למוכר.

להסכם ניתן ורצוי לצרף רשימות של התחייבויות כלפי צד ג' / חובות תלויים ועומדים שהמוכר מתחייב לשלם וכן רשימת חובות של הלקוחות אשר את התקבולים מהם המוכר זכאי לקבל.

אך יחד עם זאת, ובצד הרשימות, יש צורך באמירה כללית שלפיה אם יתברר כי קיים חוב שלא צויין ברשימה אך הוא נובע מהפעילות העסקית שקדמה למועד הקובע – אזי הוא יחול וישולם על ידי המוכר.

התחייבויות כלפי עובדים

ככל שהחברה או הפעילות העסקית מעסיקה עובדים, אזי במסגרת בדיקת הנאותות והסכם הרכישה חשוב מאוד לברר מה הסטטוס של העובדים, האם שולמו בגינם כל התשלומים הסוציאליים הנדרשים ומה הן ההתחייבויות התלויות ועומדות כלפיהם.

מצד אחד, חשוב מאוד להבטיח את הישארותם של העובדים, אשר עשויים להיות קריטיים ומשמעותיים לעסק, שכן לעיתים קרובות כל הידע החשוב ואף הקשרים הטובים עם הספקים / עם הלקוחות מצויים בידיהם.

מצד שני, חשוב להבין מה הן ההתחייבויות כלפי כל אחד מהעובדים התלויות ועומדות, המגיעות ביחד איתם ולהבין את המשמעות הכלכלית לכך.

היות שלא ניתן לדעת מראש האם העובדים ישארו כעובדי החברה או הפעילות העסקית אחרי השלמת העיסקה יש מקום גם לבצע "הערכת סיכונים" לגבי האפשרות שמי מעובדי המפתח יעזבו ואף יעברו לעבוד עבור עסק מתחרה.

קבלת הסכמות נדרשות מגורמים שונים

לעיתים בהסכמי ההתקשרות של העסק / החברה עם גורמים שונים קיימת הגבלה על העברת המניות / צירוף שותפים או העברת הזכויות על פי ההסכם.

דוגמאות לכך הן:

הסכם שכירות של נכס נדל"ן שהחברה או הפעילות העסקית משתמשת בו (כגון משרד, חנות, חניון וכיו"ב) אשר יש בו איסור על העברת זכויות השכירות לצד שלישי.

הסכם התקשרות עם לקוח משמעותי או ספק משמעותי של העסק שבמסגרתו קיימת הגבלה על העברת הזכויות וההתחייבויות על פי ההסכם לצד שלישי.

במקרה שקיימת הגבלה משמעותית כזו, אזי ההסכם צריך לכלול מנגנון של תנאי מתלה שלפיו המוכר מתחייב להשיג את ההסכמה הדרושה בתוך פרק זמן שיוסכם בין הצדדים מראש.

אם המוכר השיג את ההסכמה העיסקה תצא לפועל ותתקדם. אם המוכר לא השיג את ההסכמה, ההתקשרות תבוטל והקונה יקבל בחזרה את התשלומים ששילם (אם שילם).

כמובן, שאם מדובר בהסכמה משמעותית אך לא קריטית לפעילות של העסק אז אפשר לקבוע מראש במסגרת ההסכם את התוצאה הכלכלית שלה במקרה שהמוכר לא מצליח להשיג אותה (לדוגמא – הפחתה של התמורה) מבלי שהיא תביא לביטול ההסכם.

איסור תחרות

הקונה שרוכש את החברה או את העסק בוודאי לא מצפה לפגוש את המוכר כמתחרה פעיל של העסק או הפעילות העסקית זמן קצר אחרי שהושלמה העיסקה.

לפיכך, חשוב מאוד לכלול בהסכם התחייבות של המוכר (לרבות כל בני המשפחה שלו שהיו פעילים באופן משמעותי בעסק) לאי תחרות.

ההתחייבות צריכה להיות ברורה ומפורטת כדי שיהיה ברור מה בדיוק היא כוללת, הן בהיבט הגיאוגרפי (אם קיים כזה ביחס לפעילות העסקית), הן בהיבט של תחומי העיסוק השונים המתחרים בעסק ו/או המשיקים לו והן בהיבט של משך הזמן שבמסגרתו תחול ההגבלה.

לעיתים, בצד ההתחייבות לאי תחרות ישנה גם תמורה המשולמת למוכר בדיוק ובמיוחד בגין ההתחייבות שלו לאי תחרות.

שיפוי

כאמור, בפרק ההתחשבנות על העבר / העתיד לעיל, המוכר לוקח על עצמו כל "אירוע" שמקורו בתקופה שלפני המועד הקובע. לדוגמא, אם לקוח מגיש תביעה כנגד החברה / כנגד העסק בגין מקרה שקרה לפני המועד הקובע – המוכר צריך לשאת בכך.

לפיכך, יש לכלול בהסכם סעיפי שיפוי שלפיהם, המוכר מתחייב להשיב לקונה כל תשלום שיידרש הקונה לשלם לצד שלישי כלשהו (לרבות לקוחות, ספקים, רשויות, עובדים וכיו"ב) בגין הפעילות העסקית עד המועד הקובע.

המוכר יכול לדרוש שבהסכם יופיע סעיף מקביל שלפיו הקונה מתחייב להשיב למוכר את אותם תשלומים בגין הפעילות העסקית מהמועד הקובע ואילך.

צרו קשר עכשיו

מעל 25 שנות ניסיון בניהול אלפי עסקאות ומאות תיקים מורכבים. מהמשרדים המובילים והמוערכים בתחום. צרו קשר עכשיו והצטרפו לאלפי הלקוחות המרוצים של משרדנו.

צרו איתנו קשר

או, שלחו לנו הודעה

ההודעה נשלחה בהצלחה!
דילוג לתוכן