האם אפשר למנוע מימוש ערבות בנקאית?

האם אפשר למנוע מימוש ערבות בנקאית?

התנגדות להליכי תכנון ובניה

ערבות היא כלי משפטי, במסגרתו צד כלשהו שאינו חלק מהעסקה המרכזית בין הצדדים – הערב – מתחייב לפרוע את חיוביו של אחד מהם לצד השני – המוטב – בהתקיים תנאים מסוימים. הצדדים מסכימים מראש על תנאים שחייבים להתקיים כדי שהמוטב יוכל לדרוש את חילוט (מימוש) הערבות.

ערבות בנקאית אוטונומית היא סוג אחד של ערבות. כפי שניתן ללמוד משמה, הערבות הבנקאית האוטונומית היא עצמאית, כלומר, נפרדת מההסכם העיקרי בין הצדדים, ותלויה אך ורק בתנאים שהוסכמו במסגרת כתב הערבות. הערבות הבנקאית העצמאית מתאפיינת בשני עקרונות עיקריים:

  1. עקרון העצמאות – הערבות, כאמור, עצמאית באופן יחסי ונפרדת מההסכם העיקרי בין הצדדים. לכן, כל עוד התמלאו התנאים שבה, המוטב יכול לבקש את חילוט הערבות, גם כשיש מחלוקות חוזיות אמיתיות בין הצדדים. עצמאותה של הערבות נועדה להבטיח את זכותו של המוטב לתשלום מהבנק ככל שמתמלאים תנאיה, בנפרד משאלת היחסים בין הצדדים.
  2. עקרון ההתאמה – עקרון שנועד לצמצם את עקרון העצמאות, ומשמעותו היא שיש לבחון באופן קפדני ודווקני את התמלאות תנאי הערבות. כל עוד לא התמלאו כל תנאי הערבות במלואם – לא ניתן לדרוש את חילוטה. עם זאת, המוטב אינו נדרש להוכיח את התקיימות התנאים באמצעות "ראיות" (הנמקות, ראיות, פסקי-דין או אסמכתאות משפטיות אחרות).

ערבות בנקאית אוטונומית נבחנת בהתאם להגנה שהיא מספקת למוטב, ולא לפי הניסוח המילולי של ההסכם או כותרתו. לכן, גם אם כתב הערבות יעסוק בערבות ביצוע, למשל, היא תחשב לערבות בנקאית אוטונומית ככל שהיא מקיימת את העקרונות לעיל.

לרוב, בתי-המשפט על מנת לשמור על משמעות אמצעי זה בהלכות המסחר, וכן כמובן מעצם הגדרתו, ייטו שלא להתערב בחילוט הערבות הבנקאית האוטונומית במצב שבו התמלאו כל תנאי ההסכם, בכפוף לשני חריגים:

  1. חריג מעשה המרמה – מעשה מרמה חמור ומובהק מטעם המוטב הוא אחד מהחריגים היחידים שיצדיקו התערבות בתהליך חילוט הערבות.
  2. חריג הנסיבות המיוחדות האחרות – כאן, בתי-המשפט קבעו שיש צורך בהתנהגות שרירותית של המוטב בדרישת הפירעון, בחוסר תום לב קיצוני ובולט, או בהתנהגות המונעת משיקולים זרים, הפעלת לחץ או נקמנות.

בפרשת ע"א 16436-11-18 טקטוניק הנדסה ויזמות בע"מ נ' פלג ואח', שנדון בבימ"ש המחוזי בחיפה, עלה הדיון בסוגיה. שם, בית-המשפט קבע שהחריגים להתערבות בערבות הבנקאית האוטונומית הם נדירים וקיצוניים, ולרוב בית-המשפט ימנע מלהתערב.

בפרשה, היה מדובר בערבות בנקאית לביצוע שניתנה על-ידי בנק הפועלים במסגרת הסכם תמ"א. המוטב היה אחד מהדיירים ששימש כנציגם, והוא חילט את הערבות מכיוון שסבר שהחברה היזמית לא עמדה בכל התנאים להם התחייבה. החברה התנגדה לחילוט הערבות, אולם בית-המשפט בערכאה הראשונה דחה את טענותיה, וקבע שעל אף שקיימות מחלוקות חוזיות אמיתיות בין הצדדים, הן צריכות להיפתר בנפרד משאלת חילוט הערבות. זאת, מכיוון שמדובר בערבות בנקאית אוטונומית, שניתן לחלטה, כאמור, מרגע התקיים התנאים, וללא תלות בהסכם העיקרי בין הצדדים.

החברה לא קיבלה את ההחלטה, והגישה ערעור לבימ"ש המחוזי, מתוך ניסיון לטעון שהמקרה עונה לחריג הנסיבות המיוחדות, אולם בית-המשפט קבע שהחריג מצומצם מאוד, ונדרש להוכיח נסיבות קיצוניות כדי להיכנס בגדרו, שלא התקיימו במקרה דנא.

 

הנה כי כן, ערבות בנקאית אוטונומית הינה בטוחה רבת משמעות, שמהווה מעין כסף מזומן בכיסו של המוטב, שלמעשה, יכול לעשות בו שימוש כמעט ללא סייג. על כן, מומלץ לקחת זאת בחשבון מראש ולא בדיעבד, ובעיקר לבחון את הסיכוי למנוע מימושה (קלוש ובנסיבות חריגות ביותר), באמצעות צעדים חליפיים. לשם כך, מומלץ להיוועץ עם עו"ד מנוסה בדבר, שיוכל בחון את הנסיבות ולבדוק, בין היתר, באם את האפשרויות הנוספות לשם עמידה על זכויותיו של נותן הערבות הבנקאית, ובמקרים המתאימים, אף לשקול נקיטה בהליכים נפרדים כנגד המוטב האחוז בכתב הערבות בכל הנוגע לטענות בדבר הפרת חוזה היסוד בין הצדדים ועוד.

 

הערה:

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.

אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

 

 

אין לעשות שימוש ו/או להפיץ ו/או לשכפל ו/או לצלם מסמך זה ו/או לחלקו ללא אישור.

אין לראות באמור במסמך זה כייעוץ ו/או חוות דעת מקצועית כלשהי.

צרו קשר עכשיו

מעל 25 שנות ניסיון בניהול אלפי עסקאות ומאות תיקים מורכבים. מהמשרדים המובילים והמוערכים בתחום. צרו קשר עכשיו והצטרפו לאלפי הלקוחות המרוצים של משרדנו.

מאמרים נבחרים

פירוק שותפות עסקית / סכסוך שותפים – המדריך המלא 2023

יש לכם סכסוך עם השותף/פים? לפני שיוצאים לדרך ומחליטים על פירוק השותפות חשוב לדעת מהו התהליך, מהן האפשרויות ומהן ההשלכות.

קראו עוד...

טל רכניץ

ינואר 8, 2023

רכישת חברה – רכישת עסק קיים – המדריך המלא 2023

לפני שיוצאים לדרך יש כמה בדיקות שחשוב מאוד לעשות עוד לפני שמקבלים החלטה סופית ומעבירים לרכוש חברה או עסק קיים.

קראו עוד...

טלי קסלר

ינואר 2, 2023

עסקאות קומבינציה – המדריך המלא 2023

לפני שיוצאים לדרך יש כמה בדיקות שחשוב מאוד לעשות עוד לפני שמקבלים החלטה סופית ומעמידים את הדירה למכירה.

קראו עוד...

טלי קסלר

יוני 15, 2022

צרו איתנו קשר

או, שלחו לנו הודעה

ההודעה נשלחה בהצלחה!
דילוג לתוכן