המסים בגין השכרת דירת / דירות מגורים בישראל

המסים בגין השכרת דירת / דירות מגורים בישראל

מס בגין השכרת דירת מגורים

על פי החוק בישראל אנשים שבבעלותם דירת מגורים או דירות מגורים בישראל חייבים בשני סוגים של מסים:

הראשון – מס "חדש" יחסית החל מיום 1/1/2017 המשולם בגין עצם הבעלות במספר דירות מגורים (המס המכונה "חוק מיסוי הדירה השלישית"). המס הזה אינו תלוי בשאלה אם דירות המגורים מושכרות או לא והוא מוטל בשל עצם הבעלות. פרסמנו מאמר נוסף בנושא מס זה. כנגד החוק הוגשו מספר עתירות לבג"צ. לאחר חודשים ארוכים ביטל בג"צ את החוק ביום 6 באוגוסט 2017. 

השני – מס שיש לשלם בגין דמי השכירות המתקבלים מהשכרת דירת המגורים או דירות המגורים. זהו נושא מאמרנו זה.

האפשרויות שיתוארו במאמרנו זה ביחס למיסוי דמי השכירות בגין השכרת דירת/ות מגורים רלבנטיות רק ליחידים (אנשים פרטיים) שבבעלותם דירת מגורים ולא לחברה בערבות מוגבל.

יחיד שיש לו הכנסות מדמי שכירות בגין השכרת דירת/ות מגורים יכול לבחור בין ארבעה מסלולים אפשריים:

מסלול פטור

אם סכום ההכנסות של היחיד מדמי שכירות (בגין כל דירותיו כולל אלה המשמשות למטרות עסקיות כגון דירת מגורים המושכרת למשרד עורכי דין) עולה על סך של 5,010 ₪ לחודש (סכום זה נכון לשנת 2017) היחיד זכאי לקבל פטור מלא ממס בגין דמי השכירות.

הפטור מותנה במספר תנאים:

  • הדירה מיועדת לשמש כדירת מגורים.
  • הדירה לא רשומה ב"ספרים" של העסק של המשכיר.
  • הדירה מושכרת לשוכר שהוא יחיד – איש פרטי (ולא לחברה בערבון מוגבל, עמותה, אגודה וכיו"ב).
  • הדירה משמשת לצורכי מגורי השוכר בלבד ויש בידי המשכיר חוזה שכירות המוכיח כי הדירה הושכרה למגורים בלבד.

בחישוב ההכנסות מדמי השכירות לצורך מסלול הפטור יילקחו בחשבון כל ההכנסות של התא המשפחתי מדמי שכירות (דהיינו שני בני הזוג וילדיהם עד גיל 18).

מסלול פטור חלקי

אם סכום ההכנסות של היחיד מדמי שכירות (בגין כל דירותיו כולל אלה המשמשות למטרות עסקיות כגון דירת מגורים המושכרת למשרד עורכי דין) עולה על סך של 5,010 ₪ לחודש אך פחות מ-10,020 ₪ לחודש (סכומים אלה נכונים לשנת 2017) היחיד זכאי לקבל פטור חלקי ממס בגין דמי השכירות.

הפטור החלקי מחושב באופן הבא:

שלב ראשון – מפחיתים מסכום ההכנסה החודשית משכר דירה סך של 5,010 ₪ (זוהי תקרת הפטור). סכום ההפרש הוא ה"סכום העודף".

שלב שני – מפחיתים את ה"סכום העודף" מסך של 5,010 ₪. ההפרש הוא ה"סכום הפטור".

שלב שלישי – מפחיתים מסכום ההכנסה החודשית את ה"סכום הפטור". ההפרש הוא ה"סכום החייב במס".

לדוגמא: לאדם יש הכנסות מדמי שכירות של דירות מגורים בסכום חודשי של 7,500 ₪ (גבוה מתקרת הפטור שהיא 5,010 ₪ ונמוך מ-10,020 ₪):

שלב פירוט סכומים
שלב ראשון סכום ההכנסה החודשית משכר דירה של דירות מגורים 7,500 ₪
תקרת הפטור (5,010 ₪)
ההפרש = הסכום העודף 2,490 ₪
שלב שני תקרת הפטור 5,010 ₪
הסכום העודף (2,490) ₪
הסכום הפטור 2,520 ₪
שלב שלישי סכום ההכנסה החודשית משכר דירה של דירות מגורים 7,500 ₪
הסכום הפטור (2,520 ₪)
הסכום החייב במס 4,980 ₪

 

בגין הסכום החייב במס ישולם מס בשיעור המס השולי של השכיר בהתחשב בכל ההכנסות שלו. כעיקרון, לגבי הכנסות משכר דירה שיעור המס המינימלי הוא 31% (למעט מי שבאותה שנת מס הוא בן 60 שנים שלגביו שיעור המס המינימלי הוא 10%).

המשכיר רשאי להתחשב בהוצאות שוטפות שהיו לו שנדרשו לצורך קבלת שכר הדירה כגון תיקונים שונים שביצע בדירה באותה שנת מס, שכר טרחה של עורך הדין שערך את הסכם השכירות וכיו"ב.

ההוצאות יילקחו בחשבון באופן יחסי (כשיעור הסכום החייב במס מסך ההכנסה משכר הדירה), הן יפחיתו את הסכום החייב במס ובהתאם לכך יפחת גם סכום המס.

אם סכום ההכנסות של היחיד מדמי שכירות (בגין כל דירותיו כולל אלה המשמשות למטרות עסקיות כגון דירת מגורים המושכרת למשרד עורכי דין) עולה על סך של 10,020 ₪ לחודש (סכום זה נכון לשנת 2017) היחיד אינו זכאי לקבל פטור ממס בגין דמי השכירות.

מסלול חיוב במס מופחת בשיעור של 10%

יחיד רשאי לבחור לשלם מס מופחת בשיעור של 10% מסך ההכנסות משכר דירה בגין דירה/ות מגורים.

האפשרות לבחור במסלול זה מותנית בשני תנאים:

  • הדירה משמשת למגורים.
  • ההכנסה מדמי השכירות איננה "הכנסה מעסק".

אם בוחרים במסלול זה יש לשלם מס בגין כל ההכנסות מדמי השכירות ולא ניתן להתחשב בהוצאות שהוצאו לצורך קבלת שכר הדירה (כגון עלויות התיקונים / שיפוצים, שכר טרחת עורך הדין וכיו"ב).

כמו כן, אם בוחרים במסלול זה יש לשלם את המס לכל המאוחר עד ליום 30 בינואר בגין השנה הקודמת.

חיוב במס לפי מדרגות מס

במסלול זה יערך חישוב "הסכום החייב" – כלל ההכנסות משכר דירה בניכוי כלל ההוצאות שהוצאו לצורך השכרת הדירה/ות. בגין הסכום החייב ישולם מס בשיעור המס השולי של השכיר בהתחשב בכל ההכנסות שלו. כעיקרון, לגבי הכנסות משכר דירה שיעור המס המינימלי הוא 31% (למעט מי שבאותה שנת מס הוא בן 60 שנים שלגביו שיעור המס המינימלי הוא 10%).

 

למשכיר שאינו זכאי לבחור ב"מסלול פטור" אשר רכש את הדירה/ות בשנים האחרונות ולצורך מימון רכישת הדירה/ות נטל משכנתא (שטרם הוחזרה) כדאי לעשות בדיקה האם משתלם לו לבחור במסלול של חיוב במס לפי מדרגות מס או במסלול חיוב במס מופחת בשיעור של 10% מכיוון שלעיתים דווקא במסלול של חיוב במס לפי מדרגות מס יצטרך לשלם פחות.

הערה:

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.

אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

אין לעשות שימוש להפיץ ו/או לשכפל ו/או לצלם מסמך זה ו/או חלקו ללא אישור.

צרו קשר עכשיו

מעל 25 שנות ניסיון בניהול אלפי עסקאות ומאות תיקים מורכבים. מהמשרדים המובילים והמוערכים בתחום. צרו קשר עכשיו והצטרפו לאלפי הלקוחות המרוצים של משרדנו.

מאמרים נבחרים

פירוק שותפות עסקית / סכסוך שותפים – המדריך המלא 2024

יש לכם סכסוך עם השותף/פים? לפני שיוצאים לדרך ומחליטים על פירוק השותפות חשוב לדעת מהו התהליך, מהן האפשרויות ומהן ההשלכות.

קראו עוד...

טל רכניץ

ינואר 8, 2023

רכישת חברה – רכישת עסק קיים – המדריך המלא 2024

לפני שיוצאים לדרך יש כמה בדיקות שחשוב מאוד לעשות עוד לפני שמקבלים החלטה סופית ומעבירים לרכוש חברה או עסק קיים.

קראו עוד...

טלי קסלר

ינואר 2, 2023

עסקאות קומבינציה – המדריך המלא 2024

לפני שיוצאים לדרך יש כמה בדיקות שחשוב מאוד לעשות עוד לפני שמקבלים החלטה סופית ומעמידים את הדירה למכירה.

קראו עוד...

טלי קסלר

יוני 15, 2022

צרו איתנו קשר

או, שלחו לנו הודעה

ההודעה נשלחה בהצלחה!
דילוג לתוכן