שינויים במיסוי דירות מגורים החל מינואר 2018

שינויים במיסוי דירות מגורים החל מינואר 2018

מיסוי מקרקעין

בעת מכירת דירת מגורים חייב מוכר הדירה בתשלום מס שבח.

מס זה חל על הרווח של המוכר במכירת הדירה, דהיינו, ההפרש בין הסכום ששילם המוכר כאשר רכש את הדירה לבין הסכום שקיבל המוכר בעת מכירת הדירה. סכום זה נקרא  "השבח".

החוק קובע מספר פטורים אפשריים למוכרי דירות מתשלום מס שבח.

בשנת 2013 תוקן החוק תיקון דרמטי והשתנה מערך הפטורים מתשלום מס שבח החלים על מוכר של דירת מגורים. על מנת להטמיע את הוראות התיקון באופן הדרגתי, נחקקו "הוראות מעבר" שחלו מיום 1.1.14 עד ליום 31.12.17. תקופה זו נקראת: "תקופת המעבר".

התיקון קבע בין היתר שבתקופת המעבר יחול שיעור מס לינארי חדש במכירת דירות מגורים שנרכשו לפני תחילת תקופת המעבר (לפני יום 1.1.14). בהתאם לשיעור המס הלינארי החדש, מוכר דירת מגורים ישלם מס בשיעור 0% על השבח שנצבר מיום רכישת הדירה ועד ליום 31.12.13, ועל השבח שנצבר מיום 1.1.17 ועד ליום מכירת הדירה ישלם מס בשיעור 25%.

ישנן שתי מגבלות על החלת שיעור המס הלינארי החדש בעת מכירת דירת מגורים:

  1. ניתן ליהנות מחישוב מס שבח לפי המס הלינארי החדש במכירת שתי דירות מגורים מזכות בלבד במהלך תקופת המעבר.
  2. ניתן יהיה להחיל את המס הלינארי החדש ביחס לעסקה השנייה בתקופת המעבר, רק במקרה שחלפו 4 שנים מהמועד בו מכר המוכר דירה בפטור ממס.

עם סיום תקופת המעבר ותחילת תקופת הקבע (החל מיום 1.1.2018) חלו מספר שינויים משמעותיים במגבלות החלות על שיעור המס הלינארי החדש:

  • בוטלה המגבלה על מספר הדירות שניתן למכור בשיעור המס הלינארי החדש – שיעור המס הלינארי החדש יחול על כל דירה מזכה שנרכשה לפני יום המעבר (לפני יום 1.1.14) ולא תחול כל מגבלה על מספר הדירות שניתן למכור תוך שימוש בשיעור מס זה.
  • מכירת חלק או כל הזכויות בדירת מגורים – המגבלה השנייה על החלת שיעור המס הלינארי החדש בעת מכירת דירת מגורים, מחייבת שהמוכר מכר את מלוא זכויותיו בדירה. לכן, בעת תקופת המעבר לא היה ברור האם שיעור המס הלינארי החדש חל גם על מי שמכר רק חלק מזכויותיו בדירה. עם סיום תקופת המעבר ותחילת תקופת הקבע, עולה מתיקון 76 לחוק שניתן ליהנות משיעור המס הלינארי החדש גם במכירת חלק מהזכויות בדירה.
  • מכירה לקרוב – בתקופת המעבר לא ניתן היה ליהנות משיעור המס הלינארי החדש במכירת דירה לקרוב. עם תחילת תקופת הקבע, ניתן ליהנות משיעור מס זה גם במכירה לקרוב.

נוסף על שיעור המס הלינארי החדש והסרת המגבלות שחלו על שימוש בשיעור מס זה בתקופת המעבר, עם תחילתה של תקופת הקבע נכנסו לתוקף שינויים נוספים בהסדרי המס של דירות מגורים.

שינויים נוספים בהסדרי המס החלים על דירות מגורים שכדאי להכיר:

  • פטור במכירת דירת מגורים יחידה – קיים פטור בעת מכירת דירת מגורים יחידה לפי סעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין. פטור זה ניתן בתקופת המעבר רק למוכר שלא היו בבעלותו יותר מדירת מגורים אחת ביום 1.1.14. החל משנת 2018, מספר הדירות שבבעלות המוכר ייספר רק במועד המכירה. כלומר, הפטור יוענק לכל מי שיש ברשותו דירת מגורים אחת בלבד במועד המכירה ועומד ביתר תנאי הפטור.
  • ביטול תקופת צינון במכירת דירה שהתקבלה במתנה בלינאריות – לפני חקיקת תיקון 76 וגם בתקופת המעבר, החוק דרש תקופת צינון בין מועד קבלת הדירה במתנה לבין מועד מכירת אותה הדירה לצורך מכירת הדירה בלינאריות. החל משנת 2018 ובמשך תקופת הקבע אין כל מגבלה על מכירת דירה שהתקבלה במתנה בלינאריות. כלומר, ניתן למכור בשיעור המס הלינארי החדש גם ללא כל תקופת צינון.
  • פטור במכירת שתי דירות זולות כנגד רכישת דירה אחת יקרה יותר (סעיף 49ה לחוק מיסוי מקרקעין) – כאמור לעיל, בתקופת המעבר חלה מגבלה על השימוש בפטור לדירה יחידה לפיה נדרש שלמוכר לא הייתה יותר מדירה אחת ביום המעבר. עם ביטול מגבלה זו, ניתן להשתמש בפטור זה ביתר קלות.
  • תום הוראת שעה לתיקון 78 מקדמת מס שבח – תיקון 78 קבע הוראת שעה המאפשרת לקונה לשלם מקדמה בגובה השווה לסכום המס לפי השומה העצמית של המוכר, זאת עד ליום 1.1.18. עם תום הוראת השעה בוטלה הקלה זו וכעת הקונה נדרש לשלם מקדמה ע"ח מס השבח של המוכר בשיעור של 7.5% או 15% משווי המכירה כדי לקבל אישור מס שבח. עם זאת, ניתן להגיש בקשה להפחתת שיעור המקדמה שתינתן בהתאם לשיקול דעת המנהל לפי החוק. כדי להגן על האינטרסים שלכם בצורה המיטבית מומלץ לעגן אפשרות זו בהסכם המכר.

אנו מזמינים אתכם להתייעץ איתנו לפני קבלת החלטה לגבי ביצוע עסקה.

הערה:

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.

אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

אין לעשות שימוש להפיץ ו/או לשכפל ו/או לצלם מסמך זה ו/או חלקו ללא אישור.

צרו קשר עכשיו

מעל 25 שנות ניסיון בניהול אלפי עסקאות ומאות תיקים מורכבים. מהמשרדים המובילים והמוערכים בתחום. צרו קשר עכשיו והצטרפו לאלפי הלקוחות המרוצים של משרדנו.

מאמרים נבחרים

פירוק שותפות עסקית / סכסוך שותפים – המדריך המלא 2024

יש לכם סכסוך עם השותף/פים? לפני שיוצאים לדרך ומחליטים על פירוק השותפות חשוב לדעת מהו התהליך, מהן האפשרויות ומהן ההשלכות.

קראו עוד...

טל רכניץ

ינואר 8, 2023

רכישת חברה – רכישת עסק קיים – המדריך המלא 2024

לפני שיוצאים לדרך יש כמה בדיקות שחשוב מאוד לעשות עוד לפני שמקבלים החלטה סופית ומעבירים לרכוש חברה או עסק קיים.

קראו עוד...

טלי קסלר

ינואר 2, 2023

עסקאות קומבינציה – המדריך המלא 2024

לפני שיוצאים לדרך יש כמה בדיקות שחשוב מאוד לעשות עוד לפני שמקבלים החלטה סופית ומעמידים את הדירה למכירה.

קראו עוד...

טלי קסלר

יוני 15, 2022

צרו איתנו קשר

או, שלחו לנו הודעה

ההודעה נשלחה בהצלחה!
דילוג לתוכן